Mục lục

Mức độ thủy hóa và sự phát triển cường độ trong bê tông cường độ cao

Trang: 85-94 Đỗ Anh Tú, Vũ Xuân Thành, Hoàng Việt Hải, Hoàng Thị Tuyết, Nguyễn Hoài Nam
Tóm tắt

Bài báo trình bày mối quan hệ giữa sự phát triển cường độ của bê tông cường độ cao (BTCĐC) và mức độ thủy hóa xác định từ thí nghiệm nhiệt độ đoạn nhiệt. Trong đó, các dữ liệu cần thiết được lấy từ kết quả thực nghiệm cường độ chịu nén, ép chẻ và nhiệt độ đoạn nhiệt của 1 hỗn hợp BTCĐC. Các tham số nhiệt thủy hóa bao gồm tham số thời gian và tham số hình dạng được tính toán dựa vào đường cong đoạn nhiệt, từ đó xác định được mức độ thủy hóa. Đối với hỗn hợp BTCĐC thí nghiệm, cường độ chịu nén cũng có quan hệ tuyến tính với mức độ thủy hóa, tương tự như bê tông thường. Tuy nhiên cường độ ép chẻ của BTCĐC có tốc độ phát triển nhanh hơn so với bê tông thường, gần như tỷ lệ thuận với cường độ chịu nén.

Dao động tự do của dầm nano xốp có cơ tính biến thiên

Trang: 95-103 Lê Thị Hà, Nguyễn Thị Kim Khuê
Tóm tắt

Với lý thuyết dầm Bernoulli, bài báo nghiên cứu dao động tự do của dầm cơ tính biến thiên có kích thước nano và lỗ rỗng vi mô. Tính chất vật liệu được giả thiết thay đổi theo chiều dầy dầm. Bài báo dùng lý thuyết đàn hồi không địa phương để xây dựng các phương trình vi phân cân bằng và chuyển động của các kết cấu dầm nano có lỗ rỗng vi mô. Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn thiết lập phương trình chuyển động cho dầm, từ đó tính toán các tham số tần số dao động của dầm. Ảnh hưởng của các tham số không địa phương, tham số lỗ rỗng, tham số phân bổ vật liệu đến đặc tính dao động của dầm được nghiên cứu và thảo luận trong bài báo.

Phản ứng động lực học của cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng đứt cáp trên mô hình PTHH

Trang: 104-112 Nguyễn Hữu Hưng
Tóm tắt

Trong thiết kế cầu dây văng, các nhà thiết kế thường mô hình tải trọng đứt cáp như là lực tĩnh độ lớn bằng lực căng cáp và nhân thêm hệ số hệ số xung kích. Cách tính này chưa phản ánh hết được phản ứng động lực học của kết cấu dưới tác dụng của tải trọng đứt cáp. Bài báo này đi giải quyết bài toán đứt cáp bằng phân tích lịch sử thời gian phi tuyến trên mô hình phần tử hữu hạn 3D, hiện tượng đứt cáp được mô hình bằng lực thay đổi theo thời gian. Kết quả của bài báo thể hiện phản ứng động lực học của lực căng của cáp văng, chuyển vị giữa nhịp và chuyển vị đỉnh tháp.

Thực nghiệm đánh giá mô đun cắt phức và các chỉ tiêu cơ lý cơ bản của nhựa đường với hàm lượng phụ gia SBS khác nhau

Trang: 113-121 Nguyễn Quang Tuấn
Tóm tắt

Ở Việt Nam, vấn đề gia tăng nhanh chóng về lưu lượng và tải trọng xe đòi hỏi sự nâng cao chất lượng của vật liệu xây dựng kết cấu áo đường. Hiện nay, bê tông nhựa sử dụng phụ gia SBS (styrene–butadiene–styrene) dạng hạt đang được sử dụng khá rộng rãi tại các công trình đường giao thông và mang lại những hiệu quả nhất định. Bài báo trình bày các nghiên cứu thực nghiệm trong phòng trên mẫu nhựa đường được trộn phụ gia SBS tại các hàm lượng khác nhau. Các thí nghiệm được thực hiện nhằm xác định các chỉ tiêu cơ lý cơ bản của nhựa đường SBS bao gồm: độ kim lún, nhiệt hóa mềm và độ đàn hồi. Ngoài các thí nghiệm cơ bản, thí nghiệm mô đun cắt phức và xác định chỉ tiêu PG cũng được tiến hành. Kết quả thực nghiệm cho thấy phụ gia SBS cải thiện đáng kể đặc tính cơ học và phân cấp PG của nhựa đường gốc. Việc trộn phụ gia trong phòng không tác động nhiều đến độ hóa già của nhựa đường. Đường cong đặc trưng giá trị mô đun cắt phức của nhựa đường gốc và nhựa đường SBS được xây dựng giúp đánh giá đặc tính đàn nhớt tuyến tính của vật liệu. Ảnh hưởng của hàm lượng phụ gia và thời gian trộn mẫu đến từng tính chất của nhựa đường là rõ rệt.

Phân tích dao động tự do của tấm cơ tính biến thiên có vết nứt với chiều dày thay đổi theo lý thuyết Phase-field

Trang: 122-131 Phạm Minh Phúc
Tóm tắt

Bài báo sử dụng lý thuyết phase field, lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất và phương pháp phần tử hữu hạn để phân tích dao động của tấm chữ nhật có vết nứt ở tâm. Tấm làm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên (functionally graded materials – FGM) với quy luật phân bố thể tích theo hàm mũ và chiều dày tấm thay đổi tuyến tính. Để kiểm tra độ tin cậy của thuật toán và chương trình tính, kết quả số được so sánh với bài báo uy tín đã công bố. Bài báo khảo sát ảnh hưởng của vết nứt (chiều dài, góc nghiêng), chỉ số mũ vật liệu và tỉ lệ chiều dày của tấm tới tần số dao động riêng của tấm. Cuối bài báo, trình bày một vài hình ảnh về dạng dao động của tấm khi có vết nứt.

Nghiên cứu xác định điều kiện biên cho bài toán truyền nhiệt qua các lớp mặt đường nhựa khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

Trang: 132-142 Nguyễn Mạnh Hùng
Tóm tắt

Bài báo tiến hành nghiên cứu phân tích, đánh giá và xây dựng điều kiện biên cho bài toán truyền nhiệt qua các lớp mặt đường nhựa chung cho cả khu vực Đồng bằng Bắc bộ. Bằng cách xử lý tổng hợp các đại lượng riêng biệt gồm nhiệt độ, độ ẩm, biên độ nhiệt độ và độ ẩm, gió, tổng xạ mặt trời, ... thu được các hàm mô tả điều kiện biên ở dạng hình sin với biến số là thời gian trong ngày ứng với các giá trị hệ số hấp thụ của bề mặt đường khác nhau.

Tổng quan cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động đến ngành giao thông vận tải

Trang: 143-152 Đinh Thu Phương
Tóm tắt

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang có tác động mạnh mẽ đến các nước trên thế giới ở nhiều lĩnh vực như cơ cấu ngành nghề, nhu cầu nguồn nhân lực, hệ thống quản trị sản xuất, ... Giao thông vận tải là ngành có tính cộng đồng hóa rất cao nên cũng sẽ chịu tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp này. Những thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 có thể tái định hình lại hệ thống giao thông vận tải của các quốc gia. Điều đó đặt ra thách thức cho các nhà quản lý vận tải phải thay đổi mô hình hoạt động cũng như những chính sách liên quan đến vận tải. Bài viết trình bày tổng quan về cách mạng công nghiệp 4.0 và những khía cạnh chính của ngành giao thông vận tải đang chịu tác động của cách mạng công nghiệp 4.0