Tổng biên tập
Nguyễn Văn Hùng
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Ban biên tập
Nguyễn Duy Tiến
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Đào Thanh Toản
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Trần Anh Tuấn
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Ngô Văn Minh
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Hội đồng biên tập
Trần Thanh Hải
Đại học Pittsburgh, Pennsylvania, Hoa Kỳ
Thierry Marie Guerra
Đại học Bách khoa Hauts-de-France, CH Pháp
Trần Nam
Đại học Auburn, Hoa Kỳ
Christian Glock
Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Kaiserslautern, CHLB Đức
Changhwan Mo
Viện Giao thông vận tải Hàn Quốc
Phạm Huy Giao
Viện Công nghệ châu Á, Thái Lan
Yasutaka Fujimoto
Đại học Quốc lập Yokohama, Nhật Bản
Trần Ngọc Linh
Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Darmstadt, CHLB Đức
Dương Quang Trung
Đại học Queen Belfast, Anh quốc
Nguyễn Xuân Huấn
Đại học Middlesex, Anh quốc
Adnan Ibrahimbegovic
Trường Đại học Kỹ thuật Compiegne, CH Pháp
Trần Thanh Hải
Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Hiroaki Nishiuchi
Đại học Kỹ thuật Kochi, Nhật Bản
Toshiyuki Yamamoto
Đại học Nagoya, Nhật Bản
Sangmin Lee
Viện Giao thông vận tải Hàn Quốc
Tsunemi Watanabe
Đại học Kỹ thuật Kochi, Nhật Bản
Nguyễn Huy Vũ
Phòng TN quốc gia Lawrence Berkeley, California, Hoa Kỳ
Anaclet Turatsinze
Đại học Paul Sabatier Toulouse III, CH Pháp
Khelidj Abdelhafid
Đại học Nantes, CH Pháp
Lê Quang Hưng
Đại học Tổng hợp Gustave Eiffel, CH Pháp
Hyun Jong LEE
Đại học Sejong, Hàn Quốc
Carl-Alexander Graubner
Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Darmstadt, CHLB Đức
Nguyễn Viết Tuệ
Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Graz, CH Áo
Laurence Rilett
Đại học Nebraska - Lincoln, Hoa Kỳ
Tien Yin Chou
Đại học Fengchia, Đài Loan
Lê Anh Tuấn
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Doãn Phước
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam
Trần Thị Thanh Hải
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam
Bùi Xuân Phong
Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, Việt Nam
Phan Quang Minh
Trường Đại học Xây dựng, Việt Nam
Hồ Tú Bảo
Viện nghiên cứu Cao cấp về Toán, Việt Nam
Trịnh Minh Thụ
Trường Đại học Thủy lợi
Nguyễn Trung Việt
Trường Đại học Thủy lợi
Đỗ Hữu Thắng
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, Việt Nam
Nguyễn Đông Anh
Viện cơ học Việt Nam, Việt Nam
Vũ Đức Lập
Học viện Kỹ thuật quân sự, Việt Nam
Nguyễn Hồng Vũ
Hội vô tuyến điện tử Việt Nam, Việt Nam
Lê Hoài Đức
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Nguyễn Thanh Chương
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Nguyễn Ngọc Long
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Nguyễn Văn Long
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Phạm Huy Khang
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Lê Hùng Lân
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Trần Đức Nhiệm
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Đỗ Đức Tuấn
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Phạm Duy Hữu
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Bùi Xuân Cậy
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Từ Sỹ Sùa
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Phạm Văn Ký
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Trần Tuấn Hiệp
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Nguyễn Duy Việt
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Nguyễn Văn Vịnh
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Nguyễn Thanh Hải
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Hoàng Văn Thông
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Nguyễn Tuấn Anh
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Lã Quý Đô
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Nguyễn Thị Mai
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Vũ Trọng Tích
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Bùi Tiến Thành
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Bùi Ngọc Toàn
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Phạm Thanh Hà
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Lê Hải Hà
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Trần Ngọc Hiền
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Ngô Đăng Quang
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Lê Hồng Lan
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Nguyễn Hồng Thái
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Nguyễn Cảnh Minh
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Trần Văn Giáp
Trường đại học Giao thông vận tải, Việt Nam