Tổng biên tập
Thường trực hội đồng biên tập
Nguyễn Văn Hùng
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Nguyễn Ngọc Long
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Nguyễn Duy Tiến
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Nguyễn Thanh Chương
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Đào Thanh Toản
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam

Ban cố vấn
Thành viên
Nguyễn Đông Anh
Viện cơ học Việt Nam, Việt Nam
Hồ Tú Bảo
Viện nghiên cứu Cao cấp về Toán, Việt Nam
Manfred Boltze
Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Darmstadt, CHLB Đức
Bùi Xuân Cậy
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Carl-Alexander Graubner
Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Darmstadt, CHLB Đức
Nguyễn Hữu Hà
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Trần Tuấn Hiệp
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Phạm Duy Hữu
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Phạm Huy Khang
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Phạm Văn Ký
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Vũ Đức Lập
Học viện Kỹ thuật quân sự, Việt Nam
Phan Quang Minh
Trường Đại học Xây dựng, Việt Nam
Trần Đức Nhiệm
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Bùi Xuân Phong
Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, Việt Nam
Nguyễn Doãn Phước
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam
Laurence Rilett
Đại học Nebraska - Lincoln, Hoa Kỳ
Từ Sỹ Sùa
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Jochen Trinckauf
Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Dresden, CHLB Đức
Đỗ Đức Tuấn
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Nguyễn Viết Tuệ
Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Graz, CH Áo
Nguyễn Văn Vịnh
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Nguyễn Hồng Vũ
Hội vô tuyến điện tử Việt Nam, Việt Nam
Khelidj Abdelhafid
Đại học Nantes, CH Pháp
Nguyễn Tuấn Anh
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Lã Quý Đô
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Yasutaka Fujimoto
Đại học Quốc lập Yokohama, Nhật Bản
Phạm Huy Giao
Viện Công nghệ châu Á, Thái Lan
Christian Glock
Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Kaiserslautern, CHLB Đức
Thierry Marie Guerra
Đại học Bách khoa Hauts-de-France, CH Pháp
Lê Hải Hà
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Phạm Thanh Hà
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Trần Thanh Hải
Đại học Pittsburgh, Pennsylvania, Hoa Kỳ
Trần Thị Thanh Hải
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam
Trần Ngọc Hiền
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Nguyễn Xuân Huấn
Đại học Middlesex, Anh quốc
Nguyễn Duy Việt
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Lê Hồng Lan
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Sangmin Lee
Viện Giao thông vận tải Hàn Quốc
Trần Ngọc Linh
Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Darmstadt, CHLB Đức
Nguyễn Văn Long
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Nguyễn Thị Mai
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Nguyễn Cảnh Minh
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Changhwan Mo
Viện Giao thông vận tải Hàn Quốc
Trần Nam
Đại học Auburn, Hoa Kỳ
Ngô Đăng Quang
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Đỗ Hữu Thắng
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, Việt Nam
Vũ Trọng Tích
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Bùi Ngọc Toàn
Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Dương Quang Trung
Đại học Queen Belfast, Anh quốc
Lê Anh Tuấn
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam
Anaclet Turatsinze
Đại học Paul Sabatier Toulouse III, CH Pháp
Nguyễn Huy Vũ
Phòng TN quốc gia Lawrence Berkeley, California, Hoa Kỳ
Tsunemi Watanabe
Đại học Kỹ thuật Kochi, Nhật Bản
Toshiyuki Yamamoto
Đại học Nagoya, Nhật Bản
Ban thư ký
Trần Văn Giáp
Trường đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Nguyễn Thị Mai Hương
Trường đại học Giao thông vận tải, Việt Nam