Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu xác định điều kiện biên cho bài toán truyền nhiệt qua các lớp mặt đường nhựa khu vực Đồng bằng Bắc Bộ Tải xuống Tải xuống PDF