Quay trở lại chi tiết bài báo Thực nghiệm đánh giá mô đun cắt phức và các chỉ tiêu cơ lý cơ bản của nhựa đường với hàm lượng phụ gia SBS khác nhau Tải xuống Tải xuống PDF