Hướng dẫn

LIÊN HỆ

     - Email: tcsj@utc.edu.vn

ĐỐI VỚI TÁC GIẢ

  1. Tác giả vui lòng tải và đọc kỹ các file hướng dẫn dưới đây để chuẩn bị bản thảo bài báo:

- Hướng dẫn cho tác giả

- Mẫu bài báo tiếng Việt (nếu gửi bài số tiếng Việt)

- Mẫu bài báo tiếng Anh (nếu gửi bài số tiếng Anh)

  1. Tất cả các bản thảo bài báo đều được gửi qua Hệ thống trực tuyến. Hướng dẫn tác giả gửi bài báo click vào đây để tải về

ĐỐI VỚI PHẢN BIỆN

Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải rất mong nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nhà khoa học ở trong nước và quốc tế trong việc đọc phản biện các bài báo khoa học cũng như gửi bài đăng trên Tạp chí.

1. Để tạo cơ sở dữ liệu được tốt hơn trong công tác đọc phản biện trực tuyến, rất mong các phản biện vui lòng click vào link sau đây  https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/user/profile để điền vào mẫu lý lịch khoa  và cập nhật trên hệ thống của website của Tạp chí.

2. Hướng dẫn phản biện cập nhật lý lịch khoa học và gửi trực tuyến kết quả phản biện bài báo click vào đây để tải về

ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐỌC

- Người đọc có thể xem các số, bài báo ở phần “Các số tạp chí”.

- Mọi ý kiến trao đổi và đóng góp xin vui lòng gửi qua địa chỉ Email:  tcsj@utc.edu.vn