Quay trở lại chi tiết bài báo Phân tích dao động tự do của tấm cơ tính biến thiên có vết nứt với chiều dày thay đổi theo lý thuyết Phase-field Tải xuống Tải xuống PDF