Quay trở lại chi tiết bài báo Phản ứng động lực học của cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng đứt cáp trên mô hình PTHH Tải xuống Tải xuống PDF