Quay trở lại chi tiết bài báo Mức độ thủy hóa và sự phát triển cường độ trong bê tông cường độ cao Tải xuống Tải xuống PDF