Xác định miền tần số dao động tự do của dầm có liên kết dị hướng bằng phương pháp thực nghiệm

 • Đỗ Xuân Quý

  Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
 • Lương Xuân Bính

  Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
 • Hoàng Văn Tuấn

  Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
 • Tạ Thị Hiền

  Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
 • Vũ Thị Nga

  Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
Email: quysbvl@utc.edu.vn
Từ khóa: Liên kết phi tuyến, liên kết dị hướng, thực nghiệm, phần tử hữu hạn, ứng xử động, tần số dao động.

Tóm tắt

Trong các kết cấu kỹ thuật công trình, kết cấu có liên kết dị hướng được sử dụng khá phổ biến như: kết cấu dầm hoặc tấm trên nền đần hồi, kết cấu vỏ hầm tựa vào nền, kết cấu dây,… Đặc điểm làm việc của loại kết cấu này là phản lực liên kết thay đổi theo độ lớn cũng như chiều của chuyển vị của điểm tựa gối liên kết. Điều này dẫn đến sơ đồ tính của hệ thay đổi theo độ lớn của tải trọng tại từng thời điểm trong quá trình chịu tải. Do đó thời gian để dầm có liên kết dị hướng thực hiện một dao động tự do sẽ không còn là đại lượng bất biến như đối với dầm có liên kết thông thường mà nó thay đổi theo trạng thái làm việc của dầm. Trong bài báo này, tác giả trình bày một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm xác định miền tần số dao động tự do của dầm có liên kết dị hướng.

Tài liệu tham khảo

[1]. Nguyễn Xuân Đại, Phân tích ứng xử động lực học kết cấu đường sắt không Ballat qua mô hình 1 và 2 bậc tự do, Tạp chí KHCN Xây dựng, 2 (2014) 10-18.
[2]. Z. Celep, K. Güler, F. Demir, Response of a completely free beam on a tensionless Pasternak foundation subjected to dynamic load, Structural Engineering and Mechanics, 37 (2011) 61-77. http://dx.doi.org/10.12989/sem.2011.37.1.061
[3]. Lin Lin, G.G Adams, Beam on Tensionless Elastic Foundation, Journal of Engineering Mechanics 113 (1987) 542-553. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9399(1987)113:4(542)
[4]. Diego Froio, Egidio Rizzi, Fernando M.F. Simões, A. Pinto da Costa, Critical velocities of a beam on nonlinear elastic foundation under harmonic moving load, Procedia Engineering, 199 (2017) 2585-2590. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.09.348
[5]. P. Castro Jorge, F.M.F. Simões, A. Pinto da Costa, Finite element dynamic analysis of beams on non-uniform nonlinear viscoelastic foundations under moving loads, Proceedings of the 9th International Conference on Structural Dynamics, EURODYN 2014, Portugal, 2014, pp.841-845.
[6]. C. Rodrigues, F.M.F. Simões, A. Pinto da Costa, D. Froio, E. Rizzi, Finite element dynamic analysis of beams on nonlinear elastic foundations under a moving oscillator, European Journal of Mechanics - A/Solids, 68 (2018) 9-24. https://doi.org/10.1016/j.euromechsol.2017.10.005
[7]. D. Froio, R. Moioli, E. Rizzi, Numerical dynami analysis of beams on nonlinear elastic foundation under harmonic moving load, ECCOMAS Congress 2016, VII European Congress on ComputationalMethods in Applied Sciences and Engineering, Greece, 2016, pp. 4794-4809. https://doi.org/10.7712/100016.2149.7515
[8]. S. M. Abdelghany, K.M. Ewis, A.A. Mahmoud, M.M. Nassar, Dynamic response of non-uniform beam subjected to moving load and resting on non-linear viscoelastic foundation, Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences, 4 (2015) 192-199. https://doi.org/10.1016/j.bjbas.2015.05.007
[9]. Salih N Akour, Dynamics of Nonlinear Beam on Elastic Foundation, Proceedings of the World Congress on Engineering 2010, London, U.K, 2010.
[10]. Đỗ Xuân Quý, Lương Xuân Bính, Hà Văn Quân, Hoàng Văn Tuấn, Nghiên cứu ứng xử cơ học của thanh có liên kết dị hướng chịu tác dụng của tải trọng động, Tuyển tập công trình khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn lần thứ XIV, TP. HCM, 2018, 549-556. ISBN: 978-604-913-832-4.
[11]. Do Xuan Quy, Ta Thi Hien, Luong Xuan Binh, Hoang Van Tuan, Le Thanh Tam, Experimental research on dynamic response of beams with anisotropic restraints, The 5th international Conference on Enginneering Mechanics and Automation, Ha Noi, 98-104, 2019.
[12]. Lương Xuân Bính, Đỗ Xuân Quý, Nguyễn Xuân Lựu, Tính toán kết cấu có liên kết dị hướng bằng phương pháp phần tử hữu hạn, Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 8, NXB Bách Khoa Hà Nội, Hà Nội, 57-68, 2007.
[13]. Nguyễn Xuân Lựu, Phương pháp phần tử hữu hạn, NXB Giao thông Vận tải, Hà Nội, 2007.
[14]. Đỗ Xuân Quý, Tính toán kết cấu thanh có liên kết dị hướng chịu tác dụng của tải trọng động, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường MS: T2018-CT-018, Đại học Giao thông vận tải, 2018.
[15]. Vũ Đình Lai, Sức Bền Vật Liệu, NXB Giao thông Vận tải, Hà Nội, 2010.

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
15/04/2020
Nhận bài sửa
03/05/2020
Chấp nhận đăng
12/05/2020
Xuất bản
28/06/2020
Chuyên mục
Công trình khoa học