Phát triển hệ thống phối hợp nguồn động lực xe hybrid sử dụng bộ CVT

 • Khổng Vũ Quảng

  Khoa Cơ khí Động Lực, Trường Cơ Khí, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội, Việt Nam
 • Lê Đăng Duy

  Khoa Cơ khí Động Lực, Trường Cơ Khí, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội, Việt Nam
 • Trần Văn Đăng

  Khoa Cơ khí động lực, Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Khoái Châu, Hưng Yên, Việt Nam
 • Trần Đăng Quốc

  Khoa Cơ khí Động Lực, Trường Cơ Khí, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội, Việt Nam
Email: quang.khongvu@hust.edu.vn
Từ khóa: Xe hybrid, Phát thải độc hại, CVT

Tóm tắt

Ô tô hybrid được coi là giải pháp hiệu quả trong quá trình chuyển đổi từ ô tô truyền thống sang ô tô điện. Trong đó, phối hợp giữa nguồn động lực động cơ đốt trong (ĐCĐT) với động cơ điện (ĐCĐ) đóng vai trò quan trọng và quyết định tính năng kỹ thuật và phát thải của xe. Nhiều phương pháp phối hợp nguồn động lực đã được nghiên cứu và đưa vào ứng dụng thực tế. Điển hình và chiếm ưu thế phải kể đến phương pháp phối hợp kiểu hỗn hợp. Tuy nhiên phương án này có kết cấu phức tạp và hiệu suất chưa cao. Để cải thiện hiệu quả phối hợp nguồn động lực ô tô hybrid, bài báo này sẽ nghiên cứu phát triển một mô hình hệ thống phối hợp nguồn động lực ô tô hybrid có sự kết hợp giữa hộp số vô cấp (CVT) với ly hợp một chiều bằng phần mềm AVL-Cruise. Các kết quả nghiên cứu cho thấy nhiên liệu tiêu thụ giảm 74,9% khi chạy theo chu trình thử UDC (Urban Driving Cycle) khi so sánh với xe truyền thống

Tài liệu tham khảo

[1] . Tùng Anh, Ô nhiễm môi trường giao thông tại Việt Nam: thực trạng và giải pháp, , 2020, ngày truy cập 02 tháng 05 năm 2022.
[2]. Cục đăng kiểm Việt nam, Tổng hợp số liệu phương tiện giao thông trong cả nước, , 2021, ngày truy cập 02 tháng 05 năm 2022.
[3]. C. Mi, M.A. Masrur, D.W. Gao, Hybrid electric vehicles principles and applications with practical perspectives, John Wiley & Sons, Ltd, 2011. http://doi.org/10.1002/9781119998914
[4]. Wei-Liu, Introduction to Hybrid vehicle System Modeling and Control, John Wiley & Sons, Inc, 2013. http://doi.org/10.1002/9781118407400
[5]. S.E. de Lucena, A Survey on Electric and Hybrid Electric Vehicle Technology, InTech, 2011. http://doi.org/10.5772/18046
[6]. C. Shen, P. Shan, T. Gao, A Comprehensive Overview of Hybrid Electric Vehicles, Hindawi Publishing Corporation International Journal of Vehicular Technology, 2011 (2011) 571683. http://doi.org/10.1155/2011/571683
[7]. S. Mahapatra, T. Egel, R. Hassan, R. Shenoy, M. Carone, Model-Based Design for Hybrid Electric Vehicle Systems. SAE Technical Paper, (2008). https://doi.org/10.4271/2008-01-0085
[8]. F. Wang, X. Mao, B. Zhuo, Integrated Starter Generator Hybrid Electric Car Torque Distribution Control, SAE, (2008). https://doi.org/10.4271/2008-01-1554
[9]. Bùi Văn Ga, Thiết kế bố trí hệ thống động lực trên ô tô hybrid 2 chỗ ngồi, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 4 (2004) 4-8.
[10]. Bùi Văn Ga, Nguyễn Quân, Nguyễn Hương, Thiết kế xe gắn máy hybrid, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 4 (2009) 20-27.
[11]. Emission Test Cycle, https://dieselnet.com/standards/cycles/ece_eudc.php, truy cập ngày 02 tháng 05 năm 2022.

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
10/05/2022
Nhận bài sửa
21/06/2022
Chấp nhận đăng
14/08/2022
Xuất bản
15/08/2022
Chuyên mục
Công trình khoa học
Số lần xem tóm tắt
65
Số lần xem bài báo
47