Quay trở lại chi tiết bài báo Phát triển hệ thống phối hợp nguồn động lực xe hybrid sử dụng bộ CVT Tải xuống Tải xuống PDF