Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động có chắn sử dụng radar phát hiện đoàn tàu

  • Nguyễn Đức Toàn

    Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Phạm Xuân Thắng

    Công ty Cổ phần dịch vụ Đầu tư xây dựng và Thương mại Tân Thắng Lợi, Số 14 Lầu 3, Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Đỗ Đức Tuấn

    Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Email: ddtuan@utc.edu.vn
Từ khóa: thiết bị phòng vệ đường ngang, cảnh báo tự động, rada phát hiện đoàn tàu.

Tóm tắt

Các thiết bị công nghệ phòng vệ đường ngang trong ngành đường sắt Việt Nam hiện nay sử dụng “Bộ đếm trục xe” được xử lý dữ liệu trên cơ sở PLC, mặc dù chính xác, nhưng cồng kềnh, ít chức năng và không cập nhật được các tính năng hiện đại như: kiểm tra tình trạng hoạt động của chính nó và các thiết bị kết nối liên quan, không có chức năng cảnh báo cho người quản lý, vận hành, lưu trữ dữ liệu theo thời gian thực v.v. Vì vậy, cần nghiên cứu thay thế các công nghệ hiện hành bằng một công nghệ tiên tiến hơn, trong đó có việc sử dụng thiết bị nhận biết tàu hỏa bằng cảm biến radar chuyển động sản xuất trong nước với công nghệ vi xử lý hiện đại hơn, các tính năng mở rộng hơn, khả năng bảo mật cao hơn, gọn nhẹ và tiêu thụ ít năng lượng hơn. Với mong muốn ứng dụng công nghệ này vào thực tế, bài báo này trình bày kết quả thiết kế, chế tạo một số thiết bị chủ yếu của hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động có chắn sử dụng radar phát hiện đoàn tàu.

Tài liệu tham khảo

[1]. Công ty Cổ phần dịch vụ Đầu tư xây dựng và Thương mại Tân Thắng Lợi, Tiêu chuẩn kỹ thuật Hệ thống thiết bị cảnh báo tàu hỏa đi qua đường ngang đường sắt bằng cần chắn tự động, mã sản phẩm: CBTĐ/TTL 02, TP. HCM 2019.
[2]. Công ty Cổ phần dịch vụ Đầu tư xây dựng và Thương mại Tân Thắng Lợi, TCCS:01:2019/TTL, Tiêu chuẩn cơ sở Hệ thống cảnh báo tàu hỏa đi qua đường ngang đường sắt bằng cần chắn tự động, sử dụng công nghệ nhận biết tàu hỏa bằng quét rada, mã hiệu sản phẩm:CBĐT/TTL-02, TP. HCM 2019.
[3]. Bộ Giao thông vận tải, Thông tư số 62/2015/TT-BGTVT ngày 04/11/2015 quy định về đường ngang đường sắt.
[4]. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Quyết định số 1113/QĐ-ĐS ngày 04/08/2016 về việc Phê duyệt và công bố Tiêu chuẩn cơ sở Thiết bị phòng vệ đường ngang lắp đặt tại tuyến đường sắt Việt Nam do Tổng công ty đường sắt Việt Nam quản lý và khai thác, TCCS 01:2016/VNR.
[5]. QCVN 104:2019/BGTVT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động- Quy định về thiết bị nhận biết tàu hỏa
[6].TCVN 4756:1989, Quy phạm nối đất và nối không thiết bị điện
[7].TCVN 7699-2-30:2007 (lEC 60068-2-30:2005), Tiêu chuẩn Quốc gia về thử nghiệm môi trường – Phần 2-30: Các thử nghiệm – Thử nghiệm Db: Nóng ẩm, chu kỳ (chu kỳ 12h+12h)
[8]. TCVN 8071:2009, Công trình viễn thông - Quy tắc thực hành chống sét và tiếp đất. https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Xay-dung/TCVN-8071-2009-cong-trinh-vien-thong-quy-tac-thuc-hanh-chong-set-va-tiep-dat-901876.aspx
[9]. TCVN11391:2016 (EN 50128:2011), Ứng dụng đường sắt – Hệ thống xử lý và thông tin tín hiệu – Phần mềm cho các hệ thống phòng vệ và điều khiển
[10]. IECITS 61000-6-2 va 61000-6-4 (hoặc tiêu chuẩn EN 61000-6-2 va EN 61000-6-4), Bộ tiêu chuẩn về miễm nhiễm điện từ và phát xạ điện tử áp dụng cho thiết bị lắp đặt trong môi trường công nghiệp hoặc lắp đặt trong nhà và ngoài trời
[11]. Bộ Thông tin và Truyền thông, Giấy chứng nhận hợp quy số B0182160120AF04A2 do Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2 cho sản phẩm Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 1 GHz – 40 GHz, Ký hiệu NBTH/TTL-02 phù hợp QCVN 74:2013/BTTTT, nơi sản xuất Công ty Cổ phần dịch vụ Đầu tư xây dựng và Thương mại Tân Thắng Lợi.
[12]. Tiêu chuẩn TCVN 1766-75 và JISG 3101,Vật liệu thép
[13]. TCVN 7506-1: 2011: Yêu cầu kỹ thuật đối với hàn nóng chảy kim loại.
[14]. Tiêu chuẩn TCVN 8792:2011, Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại - Phương pháp thử muối
[15]. TCVN 2014:1977 về Xi lanh thủy lực
[16]. TCVN 6610-1:2014 (IEC 60227-2: 2007), Dây và cáp điện. https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/TCVN-6610-1-2014-Cap-cach-dien-Phan-1-Yeu-cau-chung-912918.aspx
[17]. TCVN 7994-1: 2009 Quy định Quốc gia về Tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp (TCVN 6592-4-1: 2001 (IEC 60947-4-1: 1990)
[18]. TCVN 8071: 2009, Tiếp đất bảo vệ thiết bị điện và động cơ điện
[19]. TCVN9208:2012, Đấu nối dây
[20]. TCVN 9208:2012, Lắp đặt cáp và dây điện trong các công trình công nghiệp https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Xay-dung/TCVN-9208-2012-Lap-dat-cap-va-day-dien-trong-cac-cong-trinh-cong-nghiep-907435.aspx
[21]. Công ty Cổ phần dịch vụ Đầu tư xây dựng và Thương mại Tân Thắng Lợi,
Đề cương thử nghiệm hệ thống thiết bị cảnh báo tự động tàu hỏa đi qua đường ngang đường sắt bằng cần chắn tự động sử dụng công nghệ nhận biết tàu hỏa bằng quét radar do Công ty Tân Thắng Lợi nghiên cứu và sản xuất chế tạo, mã sản phẩm CCTĐ/TTL-02, TP. HCM 10/2020.
[22]. Công ty Cổ phần dịch vụ Đầu tư xây dựng và Thương mại Tân Thắng Lợi, Hướng dẫn sử dụng hệ thống thiết bị cảnh báo tàu hỏa đi qua đường ngang đường sắt bằng cần chắn tự động, mã sản phẩm: CBTĐ/TTL 02, TP. HCM 10/2020.
[23]. Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3, Thông báo kết quả giám định số 0324/N1.16/TD ngày 23/12/2016 cho Cần chắn tự động đường ngang đường sắt, mã hiệu CCTD-TTL-01, nơi sản xuất Công ty Cổ phần dịch vụ Đầu tư xây dựng và Thương mại Tân Thắng Lợi.
[24]. Bộ Thông tin và Truyền thông, Giấy chứng nhận hợp quy số B0181160120AA04A2 do Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2 cho sản phẩm Thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM, Ký hiệu ĐKTT/TTL-02 phù hợp QCVN 12:2015/BTTTT, nơi sản xuất Công ty Cổ phần dịch vụ Đầu tư xây dựng và Thương mại Tân Thắng Lợi.
[25]. Công ty Cổ phần chứng nhận Quốc gia Good Việt Nam, Giấy chứng nhận ISO 900 cho Công ty Cổ phần dịch vụ Đầu tư xây dựng và Thương mại Tân Thắng Lợi, cho Phạm vi Sản xuất thiết bị đầu cuối thông tin di động GMS, WCDMA và thiết bị thu phát vô tuyến cự ly ngắn 24GHz, thiết bị cảnh báo và giám sát đường tàu. Số Chứng chỉ GOODVN 25129.QMS ngày 30/9/2019.

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
13/01/2022
Nhận bài sửa
12/02/2022
Chấp nhận đăng
15/04/2022
Xuất bản
15/04/2022
Chuyên mục
Thông tin khoa học và trao đổi học thuật