Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động có chắn sử dụng radar phát hiện đoàn tàu Tải xuống Tải xuống PDF