Thiết kế chế tạo thiết bị đếm trục sử dụng phương pháp cảm ứng điện từ

 • Nguyễn Thanh Hải

  Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
 • Đặng Quang Thạch

  Viện ứng dụng công nghệ, 25 Lê Thánh Tông, Hà Nội, Việt Nam
 • Cồ Như Văn

  Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
 • Trần Văn Khuyến

  Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Email: nguyenthanhhai@utc.edu.vn
Từ khóa: Đếm trục, Xử lý tín hiệu, Tách pha, Ga điện khí tập trung

Tóm tắt

Bộ đếm trục là một thiết bị quan trọng để hệ thống điều khiển tín hiệu đường sắt hoạt động an toàn và chính xác. Hiện nay thiết bị đếm trục nhập khẩu được dùng phổ biến trong hệ thống tín hiệu đường sắt, bài báo này đưa ra giải pháp chế tạo thiết bị đếm trục sử dụng cho đường sắt Việt nam. Nguyên lý của cảm biến dựa vào sự thay đổi từ thông qua cuộn thu khi bánh tàu đi qua cảm biến, mạch xử lý tín hiệu căn cứ vào biên độ và pha điện áp từ cuộn thu nhận dạng trạng thái của bánh tàu chiếm dụng vùng không gian đặt cảm biến. Cảm biến và mạch xử lý đã được chế tạo và thử nghiệm trên một số tuyến thuộc đường sắt Việt nam, kết quả cho thấy ngưỡng giữa trạng thái có tàu và không có tàu được phân biệt rõ ràng. Giá trị đếm trục được truyền về trung tâm điều khiển qua mạng truyền thông CAN độ tin cậy cao. Ứng dụng của thiết bị chế tạo có thể được dùng cho ga điện khí tập trung, hệ thống tự động cảnh báo đường ngang, hệ thống đóng đường tự động

Tài liệu tham khảo

[1]. J. Palmer, The need for train detection, Proceedings of the IET professional development course on railway signalling and control systems, (2010) 60–74. https://doi.org/10.1049/ic.2010.0088
[2]. S. Yasukawa, Y. Tawada, T. Yoshioka, S. Wakao, T. Okutani, Eddy-current analysis of large-scale constructions in railway system by infinite edge elements, IEEE Trans. Magn., 50 (2014) 561–564. https://doi.org/10.1109/tmag.2013.2281601
[3]. S. Yasukawa, N. Takagi, G. Dong, S. Wakao, M. Takahashi, M. Yagi, T. Okutani, Design optimization of magnetic sensor for train detection, IEEE Trans. Magn., 51 (2015) 1-4. https://doi.org/10.1109/tmga.2014.2358379
[4]. H. Kuwahara, Y. Maruyama, S. Wakao, M. Takahashi, M. Yagi, T. Okutani, Y. Okamoto, Multi-objective optimization of magnetic sensor with conductor plate for rail wheel detection, IEEE CEFC 2016 - 17th Biennial Conference on Electromagnetic Field Computation, Miami, United States, 2016, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. https://doi.org/10.1109/cefc.2016.7816281
[5]. A. Zamani, A. Mirabadi, Analysis of sensor orientation in railway axle counters, using response surface methodology, Journal of Electromagnetic Analysis and Applications, 3 (2011) 12-17, http://doi.org/10.4236/jemaa.2011.312080
[6]. L. Yanlong, T. Weiming, J. Xianji, L. Zhohngwei, Magnetic circuit modeling and analysis of unilateral axle-counting sensor, IEEE Access, 6 (2018) 51834-51842. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2868293
[7]. A.R. Tupe, Maintenance of digital axle counters, https://rdso.indianrailways.gov.in/works/uploads/File/Handbook%20on%20Maintenance%20of%20Digital%20Axle%20Counter(1).pdf , truy cập ngày 26 tháng 03 năm 2021.
[8]. A.R. Tupe, Handbook on troubleshooting of digital axle counters, https://rdso.indianrailways.gov.in/works/uploads/File/Handbook%20on%20Troubleshooting%20of%20Digital%20Axle%20Counter(1).pdf>, truy cập ngày 26 tháng 03 năm 2021.
[9]. C. Wei , C.C.Lai, S. M. Liu, W.H. Chung, T.K. Ho, H.-Y. Tam , S.L. Ho, A.McCusker, J. Kam, K.Y Lee, A fiber bragg grating sensor system for train axle counting, IEEE Sensors Journal, 10 (2010) 1905-1912. https:// doi.org/10.1109/jsen.2010.2049199
[10]. W. Lawrenz, CAN System engineering from theory to practical applications, Springer, London, 2013
[11]. NXP Semiconductor, CAN controller interface PCA82C250, https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCA82C250.pdf, truy cập ngày 26 tháng 03 năm 2021.
[12]. ST Microelectronics, RM0008 reference manual STM32F103C8, https://www.keil.com/dd/docs/datashts/st/stm32f10xxx.pdf, truy cập ngày 26 tháng 03 năm 2021

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
19/06/2021
Nhận bài sửa
16/10/2021
Chấp nhận đăng
14/12/2021
Xuất bản
15/12/2021
Chuyên mục
Công trình khoa học