Quay trở lại chi tiết bài báo Thiết kế chế tạo thiết bị đếm trục sử dụng phương pháp cảm ứng điện từ Tải xuống Tải xuống PDF