Hướng dẫn cho tác giả

A/ MỘT SỐ LƯU Ý TRƯỚC KHI VIẾT BÀI BÁO TẠP CHÍ KH GTVT

Đạo đức trong công bố khoa học

Việc xuất bản một bài báo trên một tạp chí đã được bình duyệt góp phần quan trọng để phát triển hệ thống tri thức về học thuật. Nó phản ánh trực tiếp chất lượng nghiên cứu của các tác giả, uy tín của các cơ quan công tác, trường Đại học, và nguồn tài trợ cho dự nghiên cứu. Vì vậy, quy trình xuất bản gồm các bên liên quan cần được thống nhất và minh bạch: tác giả, người biên tập tạp chí, người bình duyệt, nhà xuất bản và cộng đồng đọc giả, nhà tài trợ.

Bản quyền

Sau khi chấp nhận một bài báo, các tác giả đồng ý cho bên thứ ba sử dụng lại các bài báo truy cập mở, điều này sẽ do Tạp chí quyết định.

Quyền tác giả

Các tác giả và đồng tác giả có quyền sử dụng lại nội dung nghiên cứu

Truy cập miễn phí

Tạp chí Khoa hoc Giao thông vận tải là tạp chí hiện đang được truy cập miễn phí (open access); tất cả các bài báo sẽ được miễn phí ngay lập tức và vĩnh viễn cho mọi người đọc và tải về khi xuất bản.

Ngôn ngữ 

Ngôn ngữ được sử dụng trong bài báo, tác giả sử dụng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (chấp nhận cách sử dụng của Mỹ hoặc Anh, nhưng không được kết hợp giữa những thứ này).

B/ CHUẨN BỊ BẢN THẢO BÀI BÁO

- Bản thảo bài báo chuẩn bị dưới dạng một cột (single column) theo định dạng file Word (.doc). Các quy định khác về bảng biểu, công thức, hình vẽ được chi tiết trong mẫu bài báo. Lưu ý rằng Ban biên tập có thể yêu cầu tác giả cung cấp các tệp nguồn của số liệu, bảng và đồ họa văn bản khi phát sinh các vấn đề về phản biện, bản quyền, hay các vấn đề liên quan khác.

- Để giảm tốt đa lỗi, tạp chí khuyến nghị tác giả sử dụng các chức năng 'kiểm tra chính tả' và 'kiểm tra ngữ pháp' của trình xử lý văn bản của bạn (như Microsoft Office); thực hiện kiểm tra đạo văn bằng phần mềm tích hợp trên trang web tạp chí hoặc bất kỳ phần mềm/công cụ chống đạo văn nào khác

- Các loại bài báo trên Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải thuộc hiện tại bao gồm: Công trình khoa học, Thông tin khoa học. Đề nghị tác giả chọn 1 trong 2 loại trong bản thảo. 

Cấu trúc bản thảo bài báo:

Thông tin trang tiêu đề 

 • Tiêu đề

Cô đọng và nhiều thông tin, tiêu đề thường được sử dụng trong hệ thống truy xuất thông tin trực tuyến, sau cho người tìm kiếm và người đọc dễ dàng tìm được nội dung bài báo (phản ánh qua tên). Tránh viết tắt và công thức trong tên bài báo.

 • Tên tác giả và cơ quan

Vui lòng chỉ rõ họ tên các tác giả, địa chỉ tương ứng bên dưới tên. Tạp chí khuyến nghị sử dụng các tên của tác giả đã xuất hiện trên các cơ sở dữ liệu học thuật nếu có (như google shoolar, scopus, hay web of science) và cung cấp địa chỉ bưu điện đầy đủ của mỗi cơ quan, bao gồm cả tên quốc gia.

 • Tác giả chịu trách nhiệm (hay còn gọi là tác giả đầu mối) 

Trong mỗi bản thảo bài báo cần chỉ rõ ít nhất một tác giả chịu trách nhiệm (gồm thông tin về email, và có thể cả số điện thoại). Trách nhiệm này bao gồm các công việc liên quan đến quy trình phản biện, hay trao đổi, trả lời bất kỳ câu hỏi nào phát sinh ở tương lai đến từ phản biện, ban biên tập, đọc giả, nhà tài trợ,... nếu bản thảo bài báo được đăng.

Tóm tắt bài báo

Phần tóm tắt nên giới hạn trong khoảng từ 150 đến 250 từ và không  chứa các phương trình, bảng biểu, hoặc tài liệu tham khảo. Cần nêu rõ những công việc đã thực hiện, phương pháp nghiên cứu, các kết quả chủ yếu trong nghiên cứu được công bố. Nên tránh sử dụng tài liệu tham khảo, từ viết tắt không chuẩn hoặc không phổ biến, nhưng nếu cần thiết, chúng phải được định nghĩa ngay lần đầu tiên được đề cập trong phần tóm tắt.

Từ khóa

Ngay sau phần tóm tắt, hãy cung cấp tối đa 6 từ khóa, những từ khóa này sẽ được sử dụng cho mục đích lập chỉ mục, tìm kiếm trên mạng. Trong phần này, đề nghị hạn chế viết tắt, chỉ có thể sử dụng những chữ viết tắt được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực nghiên cứu. 

Đặt vấn đề/Giới thiệu

Cung cấp và thảo luận đầy đủ các nghiên cứu liên quan, từ đó nêu ra các đối tượng và mục tiêu nghiên cứu thể hiện trong bản thảo bài báo.

Vật liệu và phương pháp (nghiên cứu về thí nghiệm)

Cung cấp đầy đủ chi tiết về vật liệu và phương pháp sử dụng trong bản thảo bài báo sao cho nhà nghiên cứu độc lập có thể thực hiện lại kết quả khi sử dụng phương pháp và vật liệu nêu ra trong bản thảo bài báo.

Lý thuyết/tính toán (nghiên cứu lý thuyết, mô phỏng)

Phần lý thuyết tối thiểu phải được mở rộng, không lặp lại lý thuyết đã có. Còn phần tính toán, mô phỏng là sự thể hiện một sự phát triển thực tế từ cơ sở lý thuyết đã nêu ra.

Các kết quả

Kết quả phải rõ ràng và ngắn gọn, xúc tích.

Thảo luận

Đây là phần quan trọng, dựa trên kết quả thu được, bản thảo bài báo cần đưa ra các lập luận, so sánh với các công bố liên quan và nêu ý nghĩa của kết quả, qua đó giúp người đọc thấy được đóng góp của bài báo.

Kết luận

Các kết luận chính rút ra nghiên cứu trình bày trong bản thảo bài báo.

Lời cảm ơn

Liệt kê ở đây những cá nhân, tổ chức đã giúp đỡ trong quá trình nghiên cứu, hay thảo luận hay khi viết bài báo (ví dụ: hỗ trợ ngôn ngữ, hỗ trợ viết hoặc hiệu đính bài báo, quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia v.v.).

Phụ lục

Khi nội dung bài báo dài, nên chia tách và đưa về phần Phụ lục nhất là các nội dung về chi tiết hay kết quả thí nghiệm, triển khai công thức, mã nguồn mô phỏng,.. Nếu có nhiều phụ lục, đánh thứ tự A, B, v.v. Các công thức và phương trình trong phụ lục cũng cần phải được đánh số riêng biệt: Eq. (A.1), phương trình (A.2), v.v ...; trong phần phụ lục tiếp theo, Eq. (B.1), v.v. Tương tự cho các bảng và hình: Bảng A.1; Hình A.1, v.v.

Các lưu ý khác khi trình bày

- Các từ viết tắt

Đảm bảo tính thống nhất và tránh hiểu lầm trong khoa học, đề nghị giải thích tất cả các từ viết tắt ngay tại vị trí xuất hiện lần đầu trong bài báo.

- Công thức toán học

Phương trình toán học cần được thể hiện dưới dạng văn bản có thể chỉnh sửa chứ không phải dưới dạng hình ảnh. Có thể sử dụng công cụ MathType (http://www.mathtype.com) hoặc Microsoft Equation để trình bày những công thức trong bài báo. Công thức phải được đánh số liên tục từ đầu đến cuối bài báo, số của công thức được đặt trong ngoặc đơn sát lề phải của cột. Trong công thức, ký hiệu chữ phải in nghiêng, ký hiệu số, các ký hiệu khác phải in đứng, ký hiệu ma trận, vectơ phải in nghiêng nét đậm.

Hình ảnh và bảng biểu

Vị trí của hình và bảng biểu nên đặt gần vị trí miêu tả và nằm gọn trong một trang. Hình và bảng đều phải căn giữa. Chú thích của hình phải đặt phía dưới hình vẽ, chú thích của bảng đặt ở phía trên. Định dạng của chú thích bảng biểu và hình vẽ xem ví dụ ở Bảng 1, 2 và Hình 1, 2, 3. Các chú ý: Chú thích căn giữa, cỡ phông Time New Roman 11, cuối chú thích phải có dấu chấm.

Các tác giả có thể sử dụng hình ảnh màu, tuy nhiên phải đảm bảo được điều kiện rõ nét khi lên bản in. Độ phân giải tối thiểu của hình là 300 dpi. Hình phải có định dạng vector.

Cách tạo hình vector như sau: Hình gốc tạo trong các phần mềm như: AutoCad, Altium, Excel, Paint, PowerPoint,… được copy và dán sang Word sử dụng chức năng “Paste Special”  Enhanced Metalfile. Các text trong hình vẽ phải được gắn kèm trước khi copy (nghĩa là sau khi dán sang Word, hình và chữ trong hình là một khối). Chữ trong hình rõ ràng và phải đọc được.

Khi tham chiếu bảng và hình không được viết tắt, ví dụ: … như thể hiện trong “hình 1”. Hoặc khi viết đầu câu, “Hình 1 cho ta thấy rằng…”.

- Tài liệu tham khảo 

Khi trích dẫn một bài báo gồm nhiều tác giả, có thể sử dụng “và các cộng sự”. Ví dụ: Nguyễn Văn A và các cộng sự. Tuy nhiên, cụm ký tự này chỉ sử dụng khi bài báo có ít nhất từ 3 tác giả trở lên. Tham chiếu đến các tài liệu tham khảo sử dụng ngoặc vuông [].

Khi tham chiếu nhiều bài báo: thứ tự tham chiếu tăng dần, ví dụ như, [1, 2, 3].

Số lượng tài liệu tham khảo khuyến khích tối thiểu là 10. Nên có trích dẫn các bài báo thuộc Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải và các tạp chí quốc tế uy tín, hạn chế trích dẫn trang web, luận án. Nếu tài liệu tham khảo có DOI, thì để cuối dòng trích dẫn. Kết thúc mỗi trích dẫn là dấu “.”. Nếu là tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,.. cần dịch phiên âm ra dạng Tiếng Anh ví dụ Shanghai Jiao tong, Soul, Tokyo,..

Trong phần tài liệu tham khảo, các tác giả của một tài liệu cần được liệt kê đầy đủ; không viết “cùng các tác giả khác”. Tài liệu tham khảo nên sử dụng những tài liệu có chất lượng, những tài liệu mới gần nhất trong vòng 5 năm, các trường cách nhau bởi dấu phẩy,.

Một số trường hợp thường gặp về tài liệu tham khảo:

Tài liệu tham khảo là một quyển sách [1]

Chữ cái viết tắt tên tác giả. Họ tác giả, Tên sách, Lần xuất bản, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản, Năm xuất bản.

(Với tiếng Việt và các ngôn ngữ khác thường dùng tên thay cho họ, thì có thể viết như sau: Họ và tên tác giả, Tên sách, Lần xuất bản, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản, Năm xuất bản.).

Tài liệu tham khảo là một chương sách [2]

Chữ cái viết tắt tên tác giả. Họ tác giả, Tiêu đề chương, [trong]: Chữ cái viết tắt tên chủ biên. Họ chủ biên, Tên sách, Lần xuất bản, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản, Năm xuất bản, Số trang.

(Với tiếng Việt và các ngôn ngữ khác thường dùng tên thay cho họ, thì có thể viết như sau: Họ và tên tác giả, Tiêu đề chương, [trong]: Họ và tên chủ biên, Tên sách, Lần xuất bản, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản, Năm xuất bản, Số trang.).

Tài liệu tham khảo là Tạp chí [3]

Chữ viết tắt tên tác giả. Họ tác giả, Tên bài báo, Tên tạp chí, Tập (Năm xuất bản) số trang. Link DOI/Link Web nếu có

(Với tiếng Việt và các ngôn ngữ khác thường dùng tên thay cho họ, thì có thể viết như sau: Họ và tên tác giả, Tên bài báo, Tên tạp chí, Tập (Năm xuất bản) số trang. Link DOI/Link Web nếu có).

Tài liệu tham khảo là Bài báo hội nghị [4]

Họ tác giả, Chữ viết tắt tên tác giả, Tiêu đề biên bản, [trong] Biên tập viên (nếu có), Tên kỷ yếu được xuất bản có thể gồm địa điểm và thời gian tổ chức, Năm xuất bản, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản, số trang. Link DOI/Link Web nếu có

(Với tiếng Việt và các ngôn ngữ khác thường dùng tên thay cho họ, thì có thể viết như sau: Họ và tên tác giả, Tiêu đề biên bản, [trong] Biên tập viên (nếu có), Tên kỷ yếu được xuất bản có thể gồm địa điểm và thời gian tổ chức, Năm xuất bản, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản, số trang. Link DOI/Link Web nếu có).

Tài liệu tham khảo là một trang web [5]

Tác giả/Biên tập viên, Tên tài liệu. <URL>, Năm xuất bản, (ngày truy cập).

Tài liệu tham khảo là một phát minh [6]

Tên nhà phát minh, Tên người được ủy quyền, Tên sáng chế, Số sáng chế Thời điểm sáng chế (gồm ngày và tháng).

Tài liệu tham khảo là Khóa luận tốt nghiệp [7]

Chữ viết tắt tên tác giả. Họ tác giả, Tên khóa luận, Học viện/Nơi tác giả thực hiện khóa luận, Năm thực hiện khóa luận.

(Với tiếng Việt và các ngôn ngữ khác thường dùng tên thay cho họ, thì có thể viết như sau: Họ và tên tác giả, Tên khóa luận, Học viện/Nơi tác giả thực hiện khóa luận, Năm thực hiện khóa luận.).

 • Strunk Jr., E. B. White, The Elements of Style, fourth ed., Longman, New York, 2000.
 • R. Mettam, L. B. Adams, How to prepare an electronic version of your article, in: B.S. Jones, R.Z.Smith (Eds.), Introduction to the Electronic Age, E-Publishing Inc., New York, 2009, pp. 281-304.
 • van der Geer, J. A. J. Hanraads, R. A. Lupton, The art of writing a scientific article, J. Sci. Commun, 163 (2010) 51–59. https://doi.org/10.1016/j.Sc.2010.00372
 • Yan, B. Ni, X. Yang, Person re-identification via Recurrent Feature Aggregation, in European Conference on Computer Vision, 2016, Springer, pp.701–716.
 • Cancer Research UK, Cancer statistics reports for the UK. http://www.cancerresearchuk.org/aboutcancer/statistics/cancerstatsreport/, truy cập ngày 15 tháng 5 năm 2019
 • Wilmott, JM & Znaiden, AP Avon Products Inc., Cosmetic preparation incorporating stabilized ascorbic acid, U.S. patent 4,983,382 Jan. 8 1991.
 • H. Trần, Một số vấn đề cơ bản dòng chảy nhiều pha trong khai thác dầu khí, Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật, Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, 2013.
 • Nguyễn Văn Nam, Hồ Anh Dũng, Xác định nứt ngãy trong khối bê tông trong quá trình thay đổi nhiệt độ đột biến, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải, 60 (2016) 10–
 • H. Nguyen, Damage detection in a steel beam structure using a soft sensor and logistic regression, Transport and Communications Science Journal, 69 (2019) 10-24. https://doi.org/10.1016/j.Sc.2010.00372
 • Phong, N. Tuấn, T. Thắng, B. Leydolph, Production of lightweight aggregates from construction and demolition wastes in Vietnam, Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng, 13 (2019) 1-10. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2019-13(1V)-01
 • Trần Văn Trung, Nghiên cứu về giải pháp tăng lượng hành khách trong giờ cao điểm cho tuyến xe BUS Hà Nội-Lào Cai, Kỷ yếu hội nghị toàn quốc về giao thông thông minh, Hà Nội tháng 8 năm 2018, 5-10, ISBN: 978-1-5386-3377-9
 • Phạm Văn Phi, Nguyễn Xuân Long, Mô hình phân tích ứng xử của dầm gia cường bằng FRP chịu tải trọng cơ - nhiệt, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 71 (2019) 80-90. https://doi.org/10.25073/tcsj.71.2.3

 

C/ GỬI BÀI

Gửi bài báo tại trang: http://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/about/submissions

Hệ thống gửi trực tuyến của tạp chí hướng dẫn từng bước trong quá trình nhập chi tiết các thông tin của bài báo và tải tệp lên (từ bắt đầu cho đến khi hoàn thành). Thông báo về quyết định của Biên tập viên và các yêu cầu sửa đổi, sẽ được gửi qua e-mail.

Lưu ý: Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải thực hiện quy trình phản biện 2 chiều, có nghĩa là danh tính của tác giả được che giấu với người phản biện và ngược lại danh tính của người phản biện được che giấu với tác giả. Để giúp tạp chí thực hiện quy trình này một cách thuận lợi, đề nghị tác giả thực hiện/cung cấp trong quá trình gửi:

- Thông tin chi tiết về tác giả: Thông tin này phải bao gồm họ và tên các tác giả; cơ quan công tác; thông tin tác giả chịu trách nhiệm (hay còn gọi là tác giả đầu mối) gồm email (tạp chí khuyến nghị sử dụng email cơ quan), điện thoại; lời cảm ơn; và các văn bản liên quan (nếu có) như bản đăng ký, xác nhận bản quyền,…

- Bản thảo phục vụ phản biện (blinded manuscipt): Đây là bản thảo bài báo đã được xóa thông tin chi tiết về tác giả, cơ quan công tác (bao gồm tài liệu tham khảo, số liệu, bảng biểu và lời cảm ơn có thông tin liên quan đến tên tác giả). 

- Bản thảo đầy đủ: là bản thảo bài báo có thông tin đầy đủ về tác giả.

- Thông tin bổ sung (nếu có): Tác giả có thể tải thêm file giải thích, hình ảnh thí nghiệm, hay các bảng,… Các thông tin này nhằm hỗ trợ cho bản thảo bài báo và giúp cho quá trình bình duyệt được thuận lợi hơn.