Đánh giá dịch vụ giao hàng chặng cuối tại Việt Nam từ góc độ người sử dụng cuối cùng

  • Hoàng Hương Giang

    Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Số 96 Dương Quảng Hàm, Hà Nội, Việt Nam
  • Bùi Việt Đức

    Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Thị Vân Hà

    Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Email: nguyenha@utc.edu.vn
Từ khóa: Giao hàng chặng cuối, Logistics, Thương mại điện tử, Khách hàng, Việt Nam.

Tóm tắt

Giao hàng chặng cuối là một hoạt động lâu đời trong lịch sử trao đổi hàng hóa và thương mại, nhưng trong những năm gần đây, nó đã trở nên phổ biến và đặc biệt quan trọng khi ngành thương mại điện tử đang phát triển. Ngày nay, với nhu cầu giải trí của người Việt Nam, thỏa mãn bản thân thông qua mua sắm, thương mại điện tử xuất hiện như một giải pháp để tăng doanh số và kết nối với khách hàng cho các tập đoàn lớn. Giao hàng chặng cuối vì vậy là một trong những chìa khóa thành công cho thương mại điện tử. Tuy nhiên, chi phí giao hàng chặng cuối cuối chiếm 53% tổng chi phí thương mại điện tử và 39% khách hàng sẽ sẵn sàng thay đổi nhà cung cấp nếu họ không nhận được dịch vụ giao hàng tận nơi tốt nhất. Phát hiện thấy những hạn chế trong nghiên cứu về giao hàng chặng cuối tại Việt Nam, bài báo nhằm đánh giá giao hàng cuối cùng tại Việt Nam dựa trên thái độ, phản ứng của khách hàng thông qua các phương pháp nghiên cứu định lượng và đưa ra một số khuyến nghị.

Tài liệu tham khảo

[1]. Stanley Frederick W.T, Lim, Xin, Jin và Jagjit S ing, Srai, Consumer-driven e-commerce:A literature review, design framework, and research agenda on last-mile logistics models, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 48 (2018) 308-332. https://doi.org/10.1108/IJPDLM-02-2017-0081.
[2]. Datex, What is last mile delivery? Part 1: How Omnichannel Retail is affecting transportation logistics, https://www.datexcorp.com/last-mile-delivery-part-1-omni-channel-retail-affecting-transportation-logistics/
[3]. C. Mantey, Overcoming Last-mile Delivery and Urban Logistics Obstacles, Supply & Demand Chain Executive, https://www.sdcexec.com/warehousing/article/12314667/overcoming-lastmile-delivery-and-urban-logistics-obstacles,%202017.
[4]. M. Joerss, F. Neuhaus, J. Schroder, How customer demands are reshaping last-mile delivery, McKinsey & Company, https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-transport-infrastructure/our-insights/how-customer-demands-are-reshaping-last-mile-delivery#, 2016.
[5]. A. Robinson, What is last mile logistics & Why are more shippers looking at this transportation fuction?, https://cerasis.com/last-mile-logistics/.
[6]. J. Lindner, Last mile logistics capability: A multidimensional system requirements analysis for a general modelling and evaluation approach, Technical University of Munich, 2011.
[7]. R. Gevaers, Eddy Van de Voorde, T. Vanelslander, Characteristics of innovations in last mile logistics – Using best practices, case studies and making the link with green and sustainable logistics, Association for European Transport and Contributors, 2009, https://trid.trb.org/view/1107297.
[8]. Đinh Thu Phương, Giải pháp cho hoạt động giao hàng chặng cuối trong logistics, Kỷ yếu hội thảo quốc tế Thương mại và phân phối lần 1 năm 2018, Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, 2018.
[9]. John D. Schulz, Transportation trends and Best practices: The battles for the last mile, Logistics Management,
https://www.logisticsmgmt.com/article/transportation_trends_and_best_practices_the_
battle_for_the_last_mile, 2017.
[10]. Nhanh.vn, Nên chọn dịch vụ giao hàng nhanh hay giao hàng tiết kiệm, https://nhanh.vn/nen-chon-dich-vu-giao-hang-nhanh-hay-giao-hang-tiet-kiem-n41104.html, 2018.
[11]. L. DePillis, America’s addicition to absurdly fast shipping has a hidden cost, CNN Business, https://edition.cnn.com/2019/07/15/business/fast-shipping-environmental-impact/index.html, 2019.
[12]. Retail TouchPoints, Exclusive Survey: Are you winning the last mile of retail?, https://www.oracle.com/webfolder/s/adv/doc1/RT153-SURV-LastMile-Mar-2018.pdf, 2018.
[13]. J. Aurambout, K. Gkoumas, B. Ciuffo, Last mile delivery by drones: an estimation of viable market potential and access to citizens across European cities, European Transport Research Review, 11 (2019) 30. https://doi.org/10.1186/s12544-019-0368-2.
[14]. S. Iwan, K. Kijewska, J. Lemke, Analysis of parcel lockers’ efficiency as the last mile delivery solution – the results of the research in Poland, The 9th International Conference on City Logistics, Tenerife, Canary Islands (Spain), pp644-655, 2015.
[15]. D. Li, Following Amazon’s Footsteps, China’s JD.com Launches In-Car Delivery, China Money Network, https://www.chinamoneynetwork.com/2018/05/25/following-amazons-footsteps-chinas-jd-com-launches-in-car-delivery, 2018.
[16]. Tamoghna B., Jaykaran C., How to Calculate Sample Size for Different Study Designs in Medical Research?, Indian J Psychol Med., 35 (2013) 121–126. https://doi.org/10.4103/0253-7176.116232.

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
05/08/2020
Nhận bài sửa
18/08/2020
Chấp nhận đăng
18/08/2020
Xuất bản
28/08/2020
Chuyên mục
Công trình khoa học