Tự động cảnh báo vượt quá vạch an toàn tại ga Metro Hà Nội sử dụng thảm điện tử mềm

  • Đào Thanh Toản

    Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Email: daotoan@utc.edu.vn
Từ khóa: Ga Cát Linh, Cảnh báo quá vạch, thảm điện tử, an toàn trên tuyến Metro Hà Nội

Tóm tắt

Tại nhà ga metro, khi đợi tàu đến hành khách có xu hướng di chuyển quá vạch an toàn và có khả năng rơi xuống đường ray, rất dẫn đến tai nạn hay làm gián đoạn hoạt động chạy tàu. Bài báo trình bày nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm thảm điện tử tự động cảnh báo hành khách vượt quá vạch an toàn. Chế tạo từ cảm biến áp lực mềm, thiết bị cạnh báo có kích thước rất mỏng và tích hợp thành “module thảm điện tử” có thể đặt trên nền mà không ảnh hưởng đến kết cấu xây dựng hiện tại của nền nhà ga. Trong thời gian chờ tàu, nếu hành khách di chuyển quá vạch an toàn và dẫm lên tấm thảm làm tín hiệu điện thay đổi, thiết bị sẽ phát ra cảnh báo qua loa và đèn LED dải. Các kết quả thử nghiệm khác tại ga Cát Linh trên tuyến metro 2A Cát Linh-Hà Đông được trình bày chi tiết trong bài báo.

Tài liệu tham khảo

[1]. https://hanoimetro.net.vn/metro-userguide/huong-dan-su-dung-he-thong-metro/
truy cập ngày 186 tháng 2 năm 2020
[2]. https://www.ctvnews.ca/world/california-transit-worker-rescues-man-from-oncoming-train-1.4669709.
truy cập ngày 18 tháng 2 năm 2020
[3]. https://www.indiatoday.in/trending-news/story/man-flashes-woman-on-yellow-line-of-delhi-metro-twitter-thread-goes-viral-1646121-2020-02-13
truy cập ngày 18 tháng 2 năm 2020
[4]. https://edition.cnn.com/videos/world/2019/10/18/moment-a-woman-falls-onto-subway-tracks-in-buenos-aires-lc-orig.cnn,
truy cập ngày 18 tháng 2 năm 2020
[5]. M. Kyriakidis, R.C. A. Hirsch, A. Majumdar, A global safety analysis and best practice for metro railways, Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Transport, 166 (2013) 362-374. https://doi.org/10.1680/tran.11.00005
[6]. Y. Xing et al., An analysis of escalator-related injuries in metro stations in China, 2013–2015, Accident Analysis & Prevention, 122 (2019) 332-341. https://doi.org/10.1016/j.aap.2017.10.007
[7]. M. Kyriakidis, R. Hirsch, A. Majumdar, Metro railway safety: An analysis of accident precursors, Safety Science, 50 (2012) 1535–1548. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2012.03.004
[8]. Y. Park, 3D vision-based security monitoring for railroad stations, Journal of the Optical Society of Korea, 14 (2010) 451-457. https://doi.org/10.3807/JOSK.2010.14.4.451
[9]. B. Delgado, K. Tahboub, E. J. Delp, Automatic detection of abnormal human events on train platforms, IEEE National Aerospace and Electronics Conference, Dayton, OH, USA, 24-27 June 2014. http://doi.org/10.1109/NAECON.2014.7045797
[10]. B. Delgado, K. Tahboub, E.J. Delp, Automatic detection of abnormal human events on train platforms, IEEE National Aerospace and Electronics Conference, Dayton, OH, USA, 169–73, 2014. https://doi.org/10.1109/NAECON.2014.7045797
[11]. S. Oh, S. Park, C. Lee, A platform surveillance monitoring system using image processing for passenger safety in railway station, International Conference on Control, Automation and Systems, Seoul, South Korea, 394, 2007.
[12]. A. Catalano et al., An optical fiber intrusion detection system for railway security, Sensors and Actuators A, 253 (2017) 91–100. https://doi.org/10.1016/j.sna.2016.11.026
[13]. A. Catalano et al., An intrusion detection system for the protection of railway assets using fiber Bragg grating sensors, Sensors, 14 (2014) 18268-18285. https://doi.org/10.3390/s141018268
[14]. Q. Nan et al., A novel monitoring approach for train tracking and incursion detection in underground structures based on ultra-weak FBG sensing array, Sensors, 19 (2019) 2666. https://doi.org/10.3390/s19122666

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê