Nghiên cứu chế tạo phần mềm lựa chọn tổ hợp đà giáo ván khuôn trong thi công sàn bê tông cốt thép toàn khối

  • Từ Sỹ Quân

    Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội
Email: tusyquan@utc.edu.vn
Từ khóa: cột chống, ván khuôn, hệ đà giáo, web động, phần mềm.

Tóm tắt

Thi công sàn bê tông toàn khối bằng tổ hợp đà giáo ván khuôn là công nghệ xây dựng hiện đại, được áp dụng ngày càng phổ biến ở Việt Nam và trên thế giới. Công tác lắp đặt thiết bị phải tuân thủ những chỉ dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất đề ra. Song, lựa chọn được giải pháp thi công hợp lý đôi khi gặp nhiều khó khăn, do phụ thuộc vào các yếu tố đặc thù như: đặc điểm hình học của ô sàn, thói quen thi công, số lượng dầm và cột chống sẵn có dưới bãi tập kết, năng lực tài chính của nhà đầu tư, yêu cầu về chất lượng và tiến độ…Xét trên phương diện kỹ thuật và tài chính, việc phát triển một phần mềm ứng dụng cho phép phân tích tự động và lựa chọn các giải pháp thi công là hết sức cần thiết. Phần mềm giới thiệu trong bài báo này được phát triển trên nền tảng web động, là sự kết hợp của nhiều ngôn ngữ như PHP, CSS, SQL, Javascript, đã loại bỏ được những sai sót chủ quan trong khâu tra bảng, nhập dữ liệu và tính toán thủ công. Đây không chỉ là công cụ hỗ trợ hữu ích nhằm nâng cao năng xuất lao động với nhà thầu trực tiếp thi công mà còn giúp cho các hãng sản xuất và cung ứng thiết bị cải tiến quy trình và cách thức lắp đặt thiết bị.

Tài liệu tham khảo

[1]. SKYDECK, Panel Slab Formwork, Assembly Instructions for Standard Configuration, PERI Engineering (89259 Weissenhorn Germany), edition 2009.
[2]. TOPDALLE, Le coffrage de dalles performant en sécurité, ALPHI France (242, rue Maurice Herzog Savoie Hexapole - Actipole 573420 VIVIERS-DU-LAC).
[3]. SUPERDECK, Manuel d’instruction de montage et d’utilisation, HARSCO Infrastructure France (256, allée de Fétan - BP 130 - 01600 TREVOUX), édition 2006.
[4]. HONEY™S100, The inovative slab/Beam Formwork System, FUVI International (37, Trung Tam Street, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.).
[5]. D. Letarte, F. Gauthier and E. Merlo, Security Model Evolution of PHP Web Applications, Fourth IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation, 2011, 290-298.https://doi.org/10.1109/ICST.2011.36.
[6]. H. W. Lie and B. Bos, Cascading Style Sheets: Designing for the Web, 3rd ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley Professional, 2005.
[7]. Yash Tiwari, Mallika Tiwari, A study of SQL of injection techniques and their prevention methods, International Journal of Computer Applications, 114 (2015) 0975-8887.
[8]. S. Guarnieri and B.Livshits.GateKeeper, Mostly static enforcement of security and reliability policies for JavaScript code In USENIX Security Symposium, 2009.
[9]. SUPERDECKPlus, Caractéristique des poutres primaires, HARSCO Infrastructure France (256, allée de Fétan - BP 130 - 01600 TREVOUX- France), édition 2010.
[10]. N.Q.Thuan, T.S.Quan, N.H.Thanh, Optimizing the support area of shorings in the construction technology, Journal of Mathematical Applications, 14 (2016).
[11]. H. D. Mittelmann, Recent Benchmarks of Optimization Software, 22nd European Conference on Operational Research (EURO XXII Prague, Czech Republic 2007).

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
04/11/2019
Nhận bài sửa
10/12/2019
Chấp nhận đăng
10/12/2019
Xuất bản
16/01/2020
Chuyên mục
Công trình khoa học