Nghiên cứu chế tạo băng thử động cơ xe máy

  • Đoàn Phước Thọ

    Trường Đại học Nha Trang, Số 2 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
  • Nguyễn Thanh Tuấn

    Trường Đại học Nha Trang, Số 2 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Email: nguyenthanhtuan@ntu.edu.vn
Từ khóa: Xe máy, băng thử, công suất, suất tiêu hao nhiên liệu

Tóm tắt

Băng thử được thiết kế và chế tạo xuất phát từ thực tế nghiên cứu về xe máy tại Việt Nam. Thành phần cấu tạo gồm hai con lăn đỡ và chịu tải trọng từ bánh xe truyền động của mô tô các chức năng bao gồm: đo tốc độ xe, xác định công suất động cơ, xác định lượng nhiên liệu tiêu thụ và suất tiêu hao nhiên liệu riêng có ích. Để xác định được các thông số yêu cầu thì băng thử có trang bị két đo chuẩn theo thể tích, cảm biến tốc độ bánh xe, bộ phận gây tải gồm máy phát một chiều và một phụ tải thuần trở có thể điều chỉnh công suất vô cấp. Các thông số này được kết xuất bằng phần mềm trên máy tính dưới dạng đồ thị và bảng biểu theo thời gian thực. Kích thước nhỏ gọn có thể di chuyển dễ dàng, các tính năng phù hợp trong nghiên cứu. Thực nghiệm cho thấy băng thử dễ dàng cài đặt và vận hành, kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu. Kết quả nghiên cứu này góp phần đa dạng hóa nguồn cung cấp thiết bị thí nghiệm, đáp ứng các yêu cầu trong nghiên cứu về thử nghiệm động cơ xe máy, phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam

Tài liệu tham khảo

[1]. T.T. Nguyen, T.H. Nguyen, P.T. Doan, P.D. Nguyen, Research using the CNG fuel system from the petrol fuel system for the honda wave engine, Journal of Technical Education Science, 66 (2021) 69-75. https://doi.org/10.54644/jte.66.2021.1068.
[2]. T.T. Nguyen, P.D. Nguyen, A study of cng fuel system uses mixer for engine of the suzuki viva motorcycle, International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research, 11 (2022) 37-42. https://doi.org/10.18178/ijmerr.11.1.37-42.
[3]. Trần Văn Trung, Nghiên cứu về giải pháp tăng lượng hành khách trong giờ cao điểm cho tuyến xe BUS Hà Nội-Lào Cai, Kỷ yếu hội nghị toàn quốc về giao thông thông minh, Hà Nội tháng 8 năm 2018, 5-10, ISBN: 978-1-5386-3377-9.
[4]. T.T.Nguyen, Applicability and development LPG vehicles in Vietnam, XLI, international scientific conference of czech and slovak university departments and institutions dealing with the research of combustion engines, Czech republic, 2010, 303-315.
[5]. T.T. Nguyen, A. Dittrich, P.D. Nguyen, Theoretical and experimental study of an injector of LPG liquid phase injection system, Energy for Sustainable Development, 63 (2021) 103-112. https://doi.org/10.1016/j.esd.2021.07.006.
[6]. T.T. Nguyen, Movement and vaporization of the single liquefied petroleum gas droplet into the intake manifold, International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology, 11 (2020) 714-719.
[7]. P.D. Nguyen., T.T. Nguyen, Research, development and operation of gas engines in Viet Nam. International Scientific Conference of Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with. Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research, Lednice Brono, Czech Republic, 2019, 215-224.
[8]. P.D. Nguyen., T.T. Nguyen, P. Radek, Performance Parameters Reevaluate and Predict the Fuel Consumption of Cummin Engine Running on CNG-Diesel Dual Fuel by GT-Power Software, International Conference on System Science and Engineering, 2021. https://doi.org/10.1109/ICSSE52999.2021.9538450.
[9]. Dynojet Research, Inc., Pre-Installation Guide for Model 200i/250i, 200iP/250iP, 250iX, and 250iPX Motorcycle Dynamometers., 2191 Mendenhall Drive, North Las Vegas, Nevada 89081, USA Part Number: 98129103 May. 2011.
[10]. Ono Sokki technology inc., General Product Guide: chassis dynamometer system for Motorcycle tests, https://www.onosokki.co.jp/English/hp_e/whats_new/Catalog/PDF/2cycle_chassis.pdf, truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2021
[11]. A. Hamberger, M. Dana, Measuring the performance characteristics of a motorcycle, Manufacturing technology, 19 (2019) 1213–1221.
[12]. R. Nilesh, D. Matel, D.Y. Dhande, Design and development of two wheeler retarder type dynamometer portable test platform, International Journal of Engineering Research Technology, 3 (2014) 227-235.
[13]. M.K. Nisha, L. Niranjan, Experimental study of two wheeler chassis dynamometer, Journal for Multidisciplinary Research, 9 (2019) 59-61, http://spjmr.com/gallery/6.spjmr-1015.f.pdf
[14]. H. H. Muhammad, S. Syazwana, M.N. Daing, F.Y. Ahmad, F.B. Mohamad, H.R. Azri, Chassis dynamometer for electric two wheelers, MATEC Web of Conferences, 2018, 301-306.
[15]. Nguyễn Hữu Cẩn, Lý thuyêt ô tô máy kéo, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 2007.
[16]. Nguyễn Tất Tiến, Nguyên lý động cơ đốt trong, Nhà xuất bản Giáo dục, 1999.
[17].Tổng cục đường bộ Việt Nam, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8810: 2011. https://vanbanphapluat.co/tcvn-8810-2011-duong-cuu-nan-o-to-yeu-cau-thiet-ke, truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2021.

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê