Nghiên cứu mô phỏng tổ hợp chỉnh lưu 12-xung sử dụng cuộn kháng cân bằng trong hệ thống cấp điện kéo cho đoàn tàu đường sắt đô thị

  • Phạm Văn Tiến

    Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Email: vantienpham@utc.edu.vn
Từ khóa: Mô phỏng, tổ hợp chỉnh lưu 12-xung, hệ thống cấp điện kéo, đoàn tàu đường sắt đô thị, máy biến áp, chỉnh lưu, điện kháng cân bằng.

Tóm tắt

Bài báo nghiên cứu tổ hợp chỉnh lưu 12-xung trong hệ thống cấp điện kéo cho đoàn tàu đường sắt đô thị. Bằng việc phân tích độ lệch pha giữa các điện áp dây của các kiểu đấu dây quấn trong máy biến áp kết hợp với cách đấu ghép các chỉnh lưu cầu ba pha không điều khiển để hình thành tổ hợp chỉnh lưu 12-xung, như vậy điện áp chỉnh lưu phẳng hơn. Trong tổ hợp chỉnh lưu đó, sử dụng máy biến áp ba pha ba cuộn dây nên giảm được không gian lắp đặt, ngoài ra mức độ lợi dụng dung lượng của các chỉnh lưu được nâng cao do khi ghép nối vẫn làm việc độc lập nhờ sử dụng cuộn kháng cân bằng. Phân tích lý thuyết và kết quả mô phỏng đã kiểm nghiệm được tính chính xác và hiệu quả của phương pháp ghép nối.

Tài liệu tham khảo

[1]. Alain Sapin, Philippe Allenbach, Jean-jacques Simond, Modeling of multi-windings phase shifting transformers for DC supplies, Proc. ICEM, (2000) 5 pages. https://www.semanticscholar.org/paper/Modeling-of-Multi-Windings-Phase-Shifting-for-DC-Sapin-Allenbach/da1cce0a80e72d19dfd09f5baa0e1a867e10ff39
[2]. B. Liljeqvist, The use of voltage controlled thyristor converters in power supply for DC traction systems, In Proceedings of the ASME/IEEE Spring Joint Railroad Conference 1992 (101-106). https://doi.org/10.1109/RRCON.1992.665134
[3]. Mao Wen Xi, Chengshi guidao jiaotong qianyin gongdian xitong zhengliuqi yanjiu, Hunan daxue, 2007. (Mao Văn Hỷ, Nghiên cứu bộ chỉnh lưu hệ thống cấp điện kéo giao thông đường sắt đô thị, Đại học Hồ Năm, 2007).
[4]. Xie Fang, Chengshi guidao jiaotong zhiliu gongdian zhengliu qizu yanjiu, Xinan jiaotong daxue, 2009. (Tạ Phương, Nghiên cứu tổ hợp chỉnh lưu cấp điện kéo một chiều giao thông đường sắt đô thị, Đại học giao thông Tây Nam, 2009)
[5]. Lê Mạnh Việt, Võ Thanh Hà, Trần Văn Khôi, Nguyễn Tuấn Phường, Nghiên cứu lựa chọn công nghệ điện khí hóa đường sắt và điện giao thông thành phố tới năm 2025 ở Việt Nam, Đề tài NCKH cấp bộ, mã số B2008-04-57.
[6]. Lê Mạnh Việt, Nguyễn Tuấn Phường, Nghiên cứu công nghệ cung cấp điện cho giao thông đường sắt cao tốc và đô thị, Tạp chí khoa học Giao thông vận tải, 28 (2008) 46-50.
[7]. Võ Thanh Hà, Nguyễn Tuấn Phường, Nghiên cứu phân tích và lựa chọn hình thức tiếp điện trong cung cấp điện giao thông điện đường sắt, Tạp chí khoa học Giao thông vận tải, 28 (2008) 105-109.
[8]. Trần Văn Khôi, Nguyễn Đức Khương, Quy hoạch tối ưu vị trí trạm điện kéo trong hệ thống cung cấp điện đường sắt đô thị sử dụng thuật toán quy hoạch nguyên, Tạp chí khoa học Giao thông vận tải, 70 (2019) 264-278. https://doi.org/10.25073/tcsj.70.4.14
[9]. Lê Văn Doanh, Nguyễn Thế Công, Trần Văn Thịnh, Điện tử công suất (Lý thuyết – Thiết kế - Ứng dụng), NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 1997.
[10]. Đặng Việt Phúc, Nguyễn Thanh Hải, Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống cung cấp điện kéo đường sắt đô thị đến sóng hài lưới điện, Tạp chí khoa học Giao thông vận tải, 65 (2018) 3-10. http://repository.utc.edu.vn/handle/19999/7549
[11]. Đặng Việt Phúc, Đánh giá thành phần sóng hài trên mô hình mô phỏng hệ thống cung cấp điện tàu điện ngầm sử dụng chỉnh lưu 6-xung và 12-xung, Tạp chí khoa học Giao thông vận tải, 61 (2017) 46-53. http://repository.utc.edu.vn/handle/19999/7511
[12]. Ma Hua Sheng, Zhang Bo, Zou Wen Xi, Bianyaqi loukang qudai binglian zhengliuqi pingheng diankangqi de fenxi, Jiche dian chuandong, 6 (2001) 30. (Mã Hoá Thịnh, Trương Ba, Trâu Văn Tân, Phân tích điện kháng tản máy biến áp thay thế điện kháng cân bằng trong ghép nối song song chỉnh lưu, Truyền động điện đầu máy, 6 (2001) 30)

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
13/01/2020
Nhận bài sửa
31/03/2020
Chấp nhận đăng
01/04/2020
Xuất bản
24/04/2020
Chuyên mục
Công trình khoa học