Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong xây dựng công trình cầu ở việt nam

  • Nguyễn Đắc Đức

    Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3 Cầu Giấy, Hà Nội
  • Quách Thanh Tùng

    Công ty WSP Finland, TS2-12.02 Tầng 12, Tòa nhà Tresor, 39 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
Email: ngdacduc@utc.edu.vn
Từ khóa: Mô hình thông tin công trình, BIM, công trình cầu, hệ sinh thái BIM, công nghệ thông tin, quy trình làm việc theo BIM.

Tóm tắt

Trong quy trình thiết kế truyền thống, sử dụng bản vẽ trong mặt phẳng (thường là CAD2D) là công cụ chính để thể hiện ý tưởng thiết kế. Các bản vẽ 2D theo thiết kế truyền thống thường không có liên hệ về mặt không gian và quản lý. Để thể hiện thiết kế của một công trình các kỹ sư dùng các bản vẽ mặt đứng, mặt bằng, mặt cắt, các ghi chú...do đó đôi khi khó khăn trong việc hình dung ra hình dạng không gian của kết cấu cũng như khó lường trước được các xung đột trong công trình. Với mô hình thông tin công trình (Building Information Modeling - BIM), công trình xây dựng được thể hiện trên môi trường 3D, có thuộc tính về hình học, vật liệu và các bản vẽ 2D sẽ được tạo ra từ mô hình 3D việc này giúp các bên tham gia dự án có hình ảnh 3D tổng thể về công trình, điều chỉnh thiết kế và xử lý được các xung đột ngay từ khi xây dựng mô hình. Tại Việt Nam, việc ứng dụng BIM cho các công trình cầu còn khá mới mẻ, lý do quan trọng bởi các đơn vị tham gia dự án còn khá hoài nghi về quy trình áp dụng BIM cũng như tính khả thi của nó so với thiết kế truyền thống, bên cạnh đó đội ngũ nhân lực cũng như hạ tầng công nghệ thông tin còn chưa được đầu tư đúng mức dẫn đến cần chi phí đầu tư ban đầu lớn về phần cứng cũng như các phần mềm trong hệ sinh thái BIM... Bài viết xin chia sẻ về quy trình làm việc khi ứng dụng BIM cho công trình cầu, đồng thời nêu ra những khó khăn thách thức và giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình áp dụng BIM được đầy đủ, đồng bộ và hiệu quả.

Tài liệu tham khảo

[1]. Tạ Ngọc Bình, BIM trong ngành xây dựng Việt Nam - Tình hình ứng dụng trong các dự án và các công cụ, giải pháp phần mềm theo xu hướng BIM, Hội thảo BIM trong ngành xây dựng Việt Nam, Asia Seminar 19/3/2021.
[2]. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.
[3]. Quyết định số 2500/QĐ-TTg, ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
[4]. Quyết định số 348/QĐ-BXD, ngày 02/4/2021 “Công bố Hướng dẫn chung áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM)”.
[5]. Chuck Eastman, Paul Teicholz, Rafael Sacks and Kathleen Liston, BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers and contractors, John Wiley & Sons, Canada, 2008.
[6]. Thu Thiem 2 Bridge Contruction stage analysis, WSP Finland, 2021.
[7]. Implementing BIM in Thu Thiem 2 Project, Antti Karjalainen, WSP Finland, Ho Chi Minh, 2019.
[8]. Ứng dụng BIM công trình cầu Thủ Thiêm 2 Giai đoạn thiết kế kỹ thuật, TEDIS BIM Manager Nguyễn Ngọc Lân, Hồ Chí Minh, 2017.
[9]. FIBEV project report: BIM implementation in Thu Thiem 2 bridge project, Dr. Rauno Heikkilä, University of Oulu, Finland, Hanoi, 2018.
[10]. Nguyễn Việt Hùng, Nghiên cứu xây dựng lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) nhằm nâng cao hiệu quả thiết kế, xây dựng và quản lý công trình tại Việt Nam, Báo cáo tổng kết, Viện kinh tế xây dựng, Bộ xây dựng, 2015, mã số RD 03-14.

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
15/07/2021
Nhận bài sửa
28/09/2021
Chấp nhận đăng
05/10/2021
Xuất bản
15/10/2021
Chuyên mục
Công trình khoa học