Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải - Trường Đại học Giao thông vận tải được bắt đầu xuất bản từ tháng 8 năm 2002 và xuất bản trực tuyến từ tháng 6 năm 2019.

Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải là một tạp chí khoa học,  nơi các nhà khoa học, chuyên gia trong nước, quốc tế trao đổi và công bố các kết quả nghiên cứu mới nhất. Tạp chí luôn cam kết thực hiện công tác phản biện, đánh giá bài báo theo đúng tiêu chuẩn quốc tế của tạp chí khoa học. Mỗi năm Tạp chí xuất bản định kỳ 3 số tiếng Anh vào các tháng 1; 5; 9 và 6 số tiếng Việt vào các tháng 2; 4; 6; 8; 10; 12 với mã số ISSN 1859-2724, mã số e-ISSN: 2615-9554.

Mục tiêu và phạm vi

Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải là tạp chí khoa học công bố các kết quả nghiên cứu và ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải, bao gồm:

  • Xây dựng công trình giao thông
  • Kỹ thuật xây dựng
  • Kỹ thuật cơ khí
  • Kinh tế và khai thác vận tải
  • Quản lý xây dựng
  • Điện - Điện tử
  • Công nghệ thông tin
  • Môi trường và an toàn giao thông
  • Khoa học cơ bản

Quy trình phản biện

Các bài báo phù hợp về nội dung và quy cách trình bày của tạp chí sau khi nộp bản thảo sẽ được phản biện kín hai chiều đánh giá bởi ít nhất hai nhà khoa học thuộc lĩnh vực nghiên cứu. Căn cứ và dựa trên đánh giá của các phản biện, Tổng Biên tập sẽ quyết định đăng hay không đăng.