Quay trở lại chi tiết bài báo Ứng xử nhiệt vĩ mô của vật liệu tổng hợp xếp lớp có kể đến mặt phân giới gồ ghề giữa các lớp Tải xuống Tải xuống PDF