Quay trở lại chi tiết bài báo Xác định tính chất đàn hồi có hiệu của composite gia cường cốt sợi hình trụ phân bố tuần hoàn theo một phương Tải xuống Tải xuống PDF