Quay trở lại chi tiết bài báo Mô hình hàm cơ sở bán kính cho phân tích uốn dọc tuyến tính của kết cấu trong mô phỏng số Tải xuống Tải xuống PDF