Quay trở lại chi tiết bài báo Mô phỏng tính toán độ thấm của bê tông sợi thép có tính đến ảnh hưởng của tải trọng Tải xuống Tải xuống PDF