Quay trở lại chi tiết bài báo Một số nghiên cứu thực nghiệm về cường độ bê tông geopolymer sử dụng cát biển Tải xuống Tải xuống PDF