Quay trở lại chi tiết bài báo Mô phỏng sự lan truyền vết nứt trong kết cấu nhiều pha vật liệu bằng phương pháp phase field có xét tới hư hỏng mặt phân giới giữa các pha Tải xuống Tải xuống PDF