Quay trở lại chi tiết bài báo Đề xuất một số giải pháp phòng tránh sự tích tụ cây trôi ở khu vực cầu Tải xuống Tải xuống PDF