Quay trở lại chi tiết bài báo Mô phỏng sự hình thành và lan truyền vết nứt trong dầm bê tông cường độ cao có chất kết dính bổ sung nano silica bằng phương pháp phase field Tải xuống Tải xuống PDF