Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá vai trò của phụ gia polyme trong việc gia cố đất bằng xi măng để nâng cao sức chịu tải nền đường sắt Tải xuống Tải xuống PDF