Quay trở lại chi tiết bài báo Xây dựng chương trình tính toán xác định số lượng đầu máy vận dụng trong ngành đường sắt Việt Nam Tải xuống Tải xuống PDF