Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo dự báo cường độ nén của bê tông sử dụng cốt liệu tái chế Tải xuống Tải xuống PDF