Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu phân tích lún thực đo và dự báo lún nền đường sắt tốc độ cao Tải xuống Tải xuống PDF