Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Ansys xác định độ bền lốp ô tô sử dụng tại Việt Nam Tải xuống Tải xuống PDF