Quay trở lại chi tiết bài báo Hiệu ứng hư hỏng dính bám trong mô hình uốn năm điểm dành cho mặt cầu thép trực hướng và lớp phủ bê tông nhựa Tải xuống Tải xuống PDF