Quay trở lại chi tiết bài báo Cơ sở lựa chọn van hãm cho toa xe khách sử dụng ở Việt Nam vận hành đến tốc độ 120 km/h Tải xuống Tải xuống PDF