Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu và đề xuất hệ số lớp của bê tông nhựa rỗng thoát nước phục vụ thiết kế kết cấu mặt đường theo AASHTO 1993 Tải xuống Tải xuống PDF