Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá ảnh hưởng của phụ gia nylon phế thải đến mô đun đàn hồi của bê tông nhựa Tải xuống Tải xuống PDF