Quay trở lại chi tiết bài báo Điều khiển tốc độ đoàn tàu đường sắt đô thị sử dụng bộ điều khiển mờ kết hợp với bộ điều khiển vi phân Tải xuống Tải xuống PDF