Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu độ dốc dọc hợp lý trong thiết kế hình học cầu vượt cho xe máy khu vực gần trường học Tải xuống Tải xuống PDF