Quay trở lại chi tiết bài báo Determining the set of representative variables of real-world driving cycle of bus: a case study of Hanoi Tải xuống Tải xuống PDF