Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, thử nghiệm card điều khiển điện áp máy phát điện phụ trợ cho đầu máy D19E Tải xuống Tải xuống PDF