Quay trở lại chi tiết bài báo Xây dựng hệ thống giám sát mức tiêu thụ điện năng thông qua mạng cảm biến không dây và IOT Tải xuống Tải xuống PDF