Quay trở lại chi tiết bài báo Ảnh hưởng của hàm lượng hạt lớn đến cường độ nén và ép chẻ của cấp phối đá dăm gia cố xi măng Tải xuống Tải xuống PDF