Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu thực nghiệm liên kết bu lông chịu uốn và cắt đồng thời trong kết cấu thép thành mỏng tạo hình nguội Tải xuống Tải xuống PDF