Quay trở lại chi tiết bài báo Đo đạc và phân tích chỉ số độ gồ ghề quốc tế iri của mặt đường bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh Tải xuống Tải xuống PDF