Quay trở lại chi tiết bài báo Cơ sở xác định nhu cầu sức kéo đầu máy vận dụng trong ngành đường sắt Tải xuống Tải xuống PDF