Quay trở lại chi tiết bài báo Xác định tham số dao động của dầm bằng phương pháp Rayleigh Tải xuống Tải xuống PDF